Вход
login


Решения для вашего бизнеса

Онлайн курсы, обучение, видеотренинги, семинары

ГлавнаяНовости
Какая из форм бизнес-образования наиболее приемлема для Вас?
 


Купить бампер на Т4 передний и задний, в наличии
жалюзи фото Jaluzi-Service
Предприятия регионаВакансииБиблиотекаОбучениеВидеокурсыe-КурсыФорум
О кафедре

Кафедра Управління персоналом і економічної теорії


Кафедра "Управління персоналом і економічної теорії" (вул. Тухачевського, 11, корпус 12, тел. 47-24-35) створена на базі раніше існуючої кафедри економічної теорії за наказом № 11 від 28 березня 1996 р. та з 2001 р. входить у склад факультету управління економікою СНУ ім. В.Даля.

Завідуючий кафедри - Сумцов Віктор Григорович – кандидат економічних наук, доцент. Кафедра “Управління персоналом та економічна теорія” веде підготовку фахівців за спеціальністю 8.050109 “Управління персоналом та економіка праці” на підставі ліцензії (серія АА, № 867776, 05.11.2004р., 4 рівень акредитації, рішенням ДАК від 19 жовтня 2004р., протокол № 52 Міністерства освіти і науки України від 26.10.2004р. № 2422-1). Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” з терміном навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст і магістр термін навчання – 1 рік на базі бакалавра. Для осіб, які мають середню спеціальну економічну освіту (технікум, коледж) - строк навчання за фахом 3,5 роки. Підготовка ведеться за денною та заочною формах навчання за рахунок державних коштів та коштів фізичних і юридичних осіб (контрактна форма навчання).

ekoteh

Кафедра має висококваліфікований викладацький персонал. Загальна чисельність штатних працівників складає – 27 чоловік, в тому числі педагогічних – 22 чоловіки. На кафедрі 2 професори, 13 доцентів, 3 старших викладача, 6 асистентів. Викладачі кафедри володіють навичками роботи в новітніх комп'ютерних інформаційних та програмних середовищах, інтерактивними методами навчання.

За останні 4 роки кафедрою видано та підготовлено до видання 14 навчальних посібників, в тому числі чотири з грифом МОН. Кафедра веде роботу по вивченню потреб у своїх спеціалістах на ринку праці м. Луганська, Луганської області та України в цілому. Випускники кафедри працевлаштовані на 92%.

 


УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Шифр і назва спеціальності

8.050109 “Управління персоналом та економіка праці”

Найменування освітньо-
кваліфікаційного рівня

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Сфери діяльності  випускника

підприємства всіх форм власності, установи кредитно-фінансової сфери, центри зайнятості, міграційні служби, біржі, органи державної влади й самоврядування.

Об’єкт діяльності випускника

Технологія забезпечення соціально-трудових відносин, економічна робота і управління персоналом на підприємствах, у фінансовій сфері, в організаціях і управлінських структурах різного рівня, адміністративних органах.

Первинна посада у сфері діяльності

Фахівці в галузі і праці та зайнятості: економіст із праці, інженер з нормування праці, інженер з організації праці.
Фахівці в галузі  праці та зайнятості: інженер з організації та нормування праці, інженер з підготовки кадрів, інженер з профадаптації, профконсультант, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець із питань зайнятості, експерт з регулювання соціально-трудових відносин, експерт з умов праці, інструктор з передових методів праці.
Фахівці-статистики: економіст-демограф, економіст-статистик.
Фахівці державної служби: спеціаліст державної служби ( в органах виконавчої влади сфери соціально-трудових відносин), спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, соціальний інспектор, спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів.
Крім перерахованих професійних робіт спеціалістів магістри можуть виконувати слідуючи обов'язки: викладача вищого навчального закладу, викладача професійного навчально-виховного  закладу, учителя середнього навчально-виховного закладу, викладача (методи навчання), методиста з економічної освіти, наукового співробітника (праця та зайнятість, економіка, соціальний захист населення).

Система задач діяльності випускника

Аналіз і оцінка економічних процесів, розробка стратегії, організація управління персоналом на рівні підприємств, виконавських органів, центрів зайнятості, виконання обов'язків економістів по праці і заробітній плати, планування.

Найменування випускаючої кафедри

Управління персоналом економічної теорії (УП і ЕТ)

Прізвище, ім’я та по батькові завідувача кафедрою

Сумцов Віктор Григорович

Вчений ступінь, вчене звання

Кандидат економічних наук, доцент
 • Політична економія
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Міжнародні трудові норми
 • Управління персоналом
 • Організація праці
 • Управління трудовим потенціалом
 • Нормування праці
 • Економіка праці в організації
 • Ринок праці
 • Мотивація та оцінка персоналу
 • Соціальна політика
 • Конфліктологія
 • Управління розвитком персоналу
 • Стратегічне управління


Прізвище, ім’я та по батькові Посада, вчений ступінь Назва дисципліни
Сумцов
Сумцов Віктор Григорович

Зав. кафедрою,  доцент

Політична економія
Менеджмент персоналу
Економічна теорія

Мортіков Віталій  Володимирович
Мортіков Віталій Володимирович

Професор

Політична економія
Управління трудовим потенціалом
Економічна теорія

Голубєва Людмила Матвіївна
Голубєва Людмила Матвіївна

Доцент

Організація праці
Економічна теорія

Потапов Володимир Степанович
Потапов Володимир Степанович

Доцент

Конфліктологія
Економічна теорія

Чернявська Євгенія Іванівна
Чернявська Євгенія Іванівна

Д.е.н.

Політична економія
Історія економіки та економічної думки
Економічна теорія

Моклякова Анастасія Микитівна
Моклякова Анастасія Микитівна

Доцент

Макроекономіка
Економічна теорія

Кокарєв Іван Васильович
Кокарєв Іван Васильович

Доцент

Макроекономіка
Мотивація та оцінка персоналу

Ракова Лариса Нігматівна
Ракова Лариса Нігматівна

Старший викладач

Управління персоналом
Ринок праці

Гордієнко Валентина Дмитрівна
Гордієнко Валентина Дмитрівна

Доцент

Економічна теорія
Політекономія
Економіка праці

Балахнін Гарі Степанович
Балахнін Гарі Степанович

Доцент

Економіка праці в організації

Чумаченко Галина Валеріївна
Чумаченко Галина Валеріївна

Доцент

Міжнародні трудові норми
Макроекономіка

Петров Павло Юрійович
Петров Павло Юрійович

Доцент

Соціальна політика
Стратегічне управління

Ігнатова Вікторія Олександрівна
Ігнатова Вікторія Олександрівна

Доцент

Політична економія
Історія економіки та економічної думки
Економічна теорія

Болдирєв Олександр Петрович
Болдирєв Олександр Петрович

Доцент

Економічна теорія

Стрижко Олена Володимирівна
Стрижко Олена Володимирівна

Асистент

Політична економія
Економічна теорія

Сорока Марія Олександрівна
Сорока Марія Олександрівна

Асистент

Менеджмент персонала
Економічна теорія

Філіппова Ірина Гаріївна
Філіппова Ірина Гаріївна

К.е.н

Макроекономіка
Економічна теорія

Пєліпєй Алла Олександрівна
Пєліпєй Алла Олександрівна

Асистент

Економічна теорія
Політекономія

Соляник Тетяна Гавриїлівна
Соляник Тетяна Гавриїлівна

Асистент

Економічна теорія
Політекономія

Манченко Руслана Володимирівна
Манченко Руслана Володимирівна

Асистент

Економічна теорія
Політекономія
Кафедра Управління персоналом і економічної теорії має достатньо розвинені міжнародні зв’язки.

У кафедри встановилися міцні зв'язки з іноземними науковими центрами. Наприклад, Московським державним університетом, з Університетом МакГілл (Монреаль, Канада) виконується спільний проект „Регіональне навчання й розвиток консультативних можливостей в Україні”. Викладачі кафедри проходили підвищення кваліфікації у Франції та Канаді. Зараз асистент кафедри Сорока М.О. являється слухачем докторантських курсів у Польщі у Вищій школі економіки та інформатики (м. Варшава).

Укладені договори про наукове й освітнє співробітництво з ТОВ «LSG «TEСHNOLOGIES TRADING» (Польща, Варшава – Зеомбки) і вищою менеджерською школою (Польща, Варшава).

Сайт міждународного партнера, консалтингової фірми L&G Techtrading Sp. z o.o., м. Варшава, Польща з ТОВ «LSG «TEСHNOLOGIES TRADING» (Польща, Варшава – Зеомбки) і вищою менеджерською школою (Польща, Варшава).
http://www.techtrading.com.pl

 


31.10.2013

О стереотипах гендерного равенства

О стереотипах гендерного равенства студентам-редакторам и студентам-журналистам Луганского национального университета имени Тараса Шевченко рассказали на семинаре-практикуме «Гендерные ресурсы украинских масс-медиа».

 

 
29.10.2013

Луганская ТПП станет площадкой для общения бизнеса и науки

Бизнес и наука должны объединиться в поисках новых инновационных решений – к такому выводу пришли участники Международной научно-практической конференции «Инновационная, эколого-экономическая и социальная перспектива энергетически самодостаточного угольного региона.  

05.09.2013

Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на 2013-2014 годы

«Предприниматели должны работать, а не обивать пороги ведомств», – подчеркнул председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк. Для этого на Луганщине в текущем году принята программа «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на 2013-2014 годы»

 

 
15.07.2013

Бизнес - образование: сотрудничество ради развития региона

На базе кафедры менеджмента и экономической безопасности Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля при поддержке Луганской облгосадминистрации, Луганского филиала Института экономико-правовых исследований Национальной академии наук Украины и Регионального фонда поддержки предпринимательства в Луганской области состоялся круглый стол «Бизнес - образование: сотрудничество ради развития региона».

 

 
02.04.2012

Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Ділове та державне адміністрування», яка відбудеться 26-28 квітня 2012 року у м. Луганськ – Слов’янськ.

Мета конференції полягає в обговоренні актуальних питань ділового та публічного адміністрування для забезпечення інноваційного розвитку Української економіки.

 
Главная   Новости
Предприятия региона   Вакансии   Библиотека   Обучение   Видеокурсы   e-Курсы   Форум
Rambler's Top100 íåôá - õËÒÁÉÎÁ. òÅÊÔÉÎÇ ÓÁÊÔÏ×